a) Samokształcenie kierowane

      Szanowni Państwo,

      Mamy przyjemność zaprezentować ofertę naszej firmy dotyczącą szkoleń BHP w formie samokształcenia      
     
kierowanego. Szkolenia tego typu wymagają zaangażowania od pracowników i pracy indywidualnej.
      Pracownicy mają też stały kontakt z opiekunem grupy ( mail, konsultacje skype, telefoniczne).


     
Formy szkolenia to:
      Materiały szkoleniowe nagrane na płycie DVD

     
      Szkolenie kończy się testem, co jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
      w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) na dzień
      dzisiejszy jesteśmy w stanie zaproponować Państwu szkolenie okresowe w formie samokształcenia
      kierowanego dla:

     
1) osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności
      kierowników, mistrzów i brygadzistów;

      2) pracowników administracyjno-biurowych i innych nie wymienionych w pkt. 1-3, których charakter
      pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z      
     
odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

      Ten rodzaj szkoleń:
      - jest bardziej efektywny, pracownicy więcej wynoszą niż ze zwykłego szkolenia, gdzie często
      wykładowcy nie potrafią w ciekawy dla słuchacza sposób przekazać treści i szkolenie tradycyjne staje
      się „nudne”,
      - pozwala zaoszczędzić czas pracownikom z brania udziału w monotonnych wykładach
      - szkolenia samokształcenia kierowanego są tańsze od tradycyjnych szkoleń

      Wymagania: dobra kadra dydaktyczna czuwająca nad słuchaczami, dobrze opracowane materiały,
      solidna praca indywidualna pracowników.

      Misją firmy Dolnośląskie Centrum Obsługi BHP jest świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu BHP,
      przy uwzględnieniu specyfiki firmy i utrzymaniu preferencyjnych cen.

      Naszym Klientom zapewniamy:

 • elastyczność oraz dostosowanie pakietu usług do indywidualnych potrzeb,
 • fachową i rzetelną obsługę,
 • bieżące konsultacje i doradztwo,
 • atrakcyjne ceny usług

      Poprzez realizację naszych celów minimalizujemy ryzyko zawodowe, zapobiegamy wypadkom w pracy,
      budujemy zdrową atmosferę wśród pracowników, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa oraz
      wydajność w pracy.


     
b) Tradycyjne


      Wykonujemy usługi na których się znamy, mamy w nich doświadczenie i jesteśmy też w stanie
      powiedzieć jak zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystać w pracy, bo chyba o to chodzi w szkoleniach.

      Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, w formie kursów, seminariów zgodnie z wymogami prawa
      pracy i staramy się nadać im nowoczesną formę poprzez wykorzystanie filmów video, materiałów dla
      słuchaczy, prezentacje multimedialnych ułatwiających słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i
      ochrony p.poż.

      Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników
      charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia
      o ukończeniu kursu.

      Szkolenia mogą być organizowane u Klienta lub przez nasze centrum w formie kursu, seminarium,
      instruktażu.

      Proponujemy przeprowadzenie szkoleń:

 • Wstępne:
  • przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę
 • Okresowe:
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjnych
  • dla pracowników innych niż administracyjni zgodnie z par. 14 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia
  • dla pracowników medycznych z obowiązkową częścią dot. zakłuć, pracy w polu elektr.-mag.
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych