Idąc naprzeciw wymaganiom pracodawców, jako centrum szkoleniowe, postanowiliśmy poszerzyć
      naszą ofertę o :

 • Szkolenie z BHP przy pracy z urządzeniami wytwarzającymi pole elektromagnetyczne skierowane
  do personelu medycznego (lancetrony, diatermie, magnetronic, terapuls) odbywające się w formie
  samokształcenia kierowanego,

 • szkolenie z zarządzania strategicznego dla pracodawców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  (w trakcie tworzenia),

 • BHP w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w trakcie tworzenia),

 • Szkolenie stacjonarne z udzielania I pomocy z użyciem fantomu,

 • Zarządzanie stresem dla kadry kierowniczej oraz pracowników firm,

 • Coaching biznesowy dla kadry kierowniczej oraz prowadzenie sesji coachingowych rozwoju
  kariery dla pracowników firm.